زانو سه راهي موازی با پيچ و واشر مخصوص

توضیحات و جدول مشخصات

کد کالا سایز نام کالا
VA/2ET-D1D 16×1/2″ زانو سه راهي موازی با پيچ و واشر مخصوص
VA/2ET-E1E 20x20x1/2″ زانو سه راهي موازی با پيچ و واشر مخصوص
VA/2ET-D1E 20x16x1/2″ زانو سه راهي موازی با پيچ و واشر مخصوص

درخواست مشاوره و سفارش