زانو يكسر دنده ماده

توضیحات و جدول مشخصات

اتصال برنجی زانو یکسر دنده ماده جهت اتصال دهی سیستم لوله کشی به نری های فلزی و شیرآلات مورد استفاده می باشد . جوش این نوع اتصال از نوع جوش مادگی (Socket Fusion) می باشد .

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G26-E10 70 عدد 20×1/2″ زانو يكسر دنده ماده
VN/G26-F10 50 عدد 25×1/2″ زانو يكسر دنده ماده
VN/G26-F20 50 عدد 25×3/4″ زانو يكسر دنده ماده
VN/G26-G10 40 عدد 32×1/2″ زانو يكسر دنده ماده
VN/G26-G30 30 عدد 32×1″ زانو يكسر دنده ماده
VN/G26-G20 40 عدد 32×3/4″ زانو يكسر دنده ماده

درخواست مشاوره و سفارش