توضیحات و جدول مشخصات

اتصال زانو 90 درجه جهت اتصال دهی لوله ها در ساختمان مورد نیاز و استفاده می باشد . این اتصال از پلیمر PPSU تولید و عرضه می گردد.

کد کالا سایز نام کالا
VN/M09-DDD 16 زانو 90 درجه PPSU
VN/M09-EEE 20 زانو 90 درجه PPSU
VN/M09-FFF 25 زانو 90 درجه PPSU
VN/M09-GGG 32 زانو 90 درجه PPSU

درخواست مشاوره و سفارش