ساپورت خم لوله فنردار

توضیحات و جدول مشخصات

ساپورت خم لوله فنر دار جهت خم نمودن 90 درجه لوله های پکس مورد استفاده می باشد .

کد کالا سایز نام کالا
VA/2PG-DDD 16-90º ساپورت خم لوله فنردار
VA/2PG-EEE 20-90º ساپورت خم لوله فنردار
VA/2PG-FFF 25-90º ساپورت خم لوله فنردار
VA/2PG-GGG 32-90º ساپورت خم لوله فنردار

درخواست مشاوره و سفارش