سه راه ساده برنجی

توضیحات و جدول مشخصات

سه راه مساوی برنجی
اتصال سه راهی مساوی جهت انشعابگیری لوله ها با یک سایز در ساختمان مورد نیاز و استفاده می باشد . این اتصال از جنس PPSU تولید و عرضه می گردد.

کد کالا سایز نام کالا
سه راه ساده برنجی

درخواست مشاوره و سفارش