سیستم لوله کشی پلی پروپیلن PP-RC

سیستم لوله کشی پلی پروپیلن PP-RC

این سیستم لوله کشی جهت استفاده در سیستم آب سرد و گرم مصرفی ، سیستم درین سیستمهای تهویه مطبوع ، رایزرهای سرد و گرم ، رایزرهای برجهای خنک کن ، کلکتورهای صنعتی گرمایش کفی ، سیستم های انتقال هوای فشرده و سیستم آبرسانی شهری تا کنتور توصیه می گردد. سهولت نصب و راحتی اجرا از مزیت های این نوع سیستم لوله کشی می باشد .

ویژگیها :

 • راحتی اجرا و سرعت بالا
 • محل اتصالات بصورت جوشی
 • مقاومت ضربه ای مناسب

نوع مواد اولیه

Polypropylene Random Copolymer(PP-R 80)

استاندارد ملی – استاندارد بین المللی

INSO 6314 – BS EN ISO 15874

حداکثر فشار کاری

10 بار

ساختار لوله – رنگ لوله

تک لایه – سفید – سبز

سایزهای قابل ارائه

20 الی 250 میلیمتر ( قطرخارجی)

ضخامت های قابل ارائه

SDR 7.4-SDR 6

کلاس آتش نشانی

DIN4102-B2​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP-R Pipe & Fittings لوله و اتصالات پلی پروپیلن

لوله

Pipe

  زانو 45 درجه

Elbow 45

  زانو ماده بست دار

F.Threaded Elbow with Walldisk

No.in Box Code Size   No.in Box Code Size   No.in Box Code Size
100 VN/LGP-E20 20-20 Bar   250 VN/G24-EE# 20   50 VN/G30-E1# 20×1/2
80 VN/LGP-F20 25-20 Bar   160 VN/G24-FF# 25   40 VN/G30-F1# 25×1/2
60 VN/LGP-G20 32-20 Bar   90 VN/G24-GG# 32   40 VN/G30-F2# 25×3/4
40 VN/LGP-H20 40-20 Bar   50 VN/G24-HH# 40   مهره ماسوره

Coupling Screw Joint

40 VN/LGP-H16 40-16 Bar   سه راهی  کنجد

Corner Tee

 
20 VN/LGP-I16 50-16 Bar No.in Box Code Size
20 VN/LGP-I20 50-20 Bar   No.in Box Code Size   200 VN/G42-E1# 1/2
20 VN/G22-J16 63-16 Bar   150 VN/G35-EEE 20   150 VN/G42-F2# ¾
20 VN/G22-J20 63-20 Bar   90 VN/G35-FFF 25   100 VN/G42-G3# 1
8 VN/G22-K10 75-10 Bar   90 VN/G37-FEF 25×20×25        
8 VN/G22-K16 75-16 Bar                
8 VN/G22-K20 75-20 Bar                

 

زانو 90 درجه

Elbow 90

تبدیل

Reducer

بوشن یکسر دنده نر

M.Threaded Socket

No.in Box Code Size No.in Box Code Size No.in Box Code Size
200 VN/G22-EE# 20 350 VN/G18-FE# 25×20 90 VN/G16-E1# 20×1/2
140 VN/G22-FE# 25×20 80 VN/G18-IF# 50×25 70 VN/G16-F1# 25×1/2
140 VN/G22-FF# 25 250 VN/G18-GE# 32×20 60 VN/G16-F2# 25×3/4
70 VN/G22-GE# 32×20 220 VN/G18-GF# 32×25 40 VN/G16-G3# 32×1
70 VN/G22-GF# 32×25 70 VN/G18-IG# 50×32 16 VN/G16-H8# 40×1 1/4
70 VN/G22-GG# 32 160 VN/G18-HE# 40×20 14 VN/G16-I7# 50×1 1/2
40 VN/G22-HH# 40 140 VN/G18-HF# 40×25 8 VN/G16-J6# 63×2
20 VN/G22-II# 50 120 VN/G18-HG# 40×32 3 VN/G16-K7# 75×2 1/2
15 VN/G22JJ# 63 60 VN/G18-IH# 50×40 زانو یکسر دنده ماده

F.Threaded Elbow

8 VN/G22-KK# 75 50 VN/G18-JG# 63×32
سه راه تبدیلی

Reducing Tee

40 VN/G18-JH# 63×40 No.in Box Code Size
30 VN/G18-JI# 63×50 70 VN/G26-E1# 20×1/2
No.in Box Code Size 24 VN/G18-KJ# 75×63 50 VN/G26-F1# 25×1/2
90 VN/G36-FEF 25×20×25 8 VN/G18-LK# 90×75 50 VN/G26-F2# 25×3/4
50 VN/G36-GEG 32×20×32 30 VN/G26-G3# 32×1
50 VN/G36-GFG 32×25×32 40 VN/G26-G1# 32×1/2
25 VN/G36-HEH 40×20×40 40 VN/G26-G2# 32×3/4
25 VN/G36-HFH 40×25×40 درپوش

End Cap

زانو 90 درجه نر بست دار

M.Treaded Elbow With Walldisk

25 VN/G36-HGH 40×32×40
20 VN/G36-IFI 50×25×50 No.in Box Code Size No.in Box Code Size
20 VN/G36-IGI 50×32×50 500 VN/G20-E## 20 50 VN/G32-E1# 20×1/2
بوشن ساده

Socket

350 VN/G20-F## 25 40 VN/G32-E2# 20×3/4
250 VN/G20-G## 32 40 VN/G32-F2# 25×3/4
No.in Box Code Size 140 VN/G20-H## 40 سه راه ناف دنده

Transition Tee

350 VN/G12-EE## 20 70 VN/G20-I## 50
200 VN/G12-FF## 25 50 VN/G20-J## 63 No.in Box Code Size
120 VN/G12-GG## 32 سه راه ساده

Tee

50 VN/G36-F2F 25×3/4
60 VN/G12-HH## 40 40 VN/G36-G1G 32×1/2
50 VN/G12-II# 50 No.in Box Code Size 60 VN/G36-E1E 20×1/2
24 VN/G12-JJ# 63 150 VN/G34-EEE 20 50 VN/G36-F1F 25×1/2
18 VN/G12-KK# 75 90 VN/G34-FFF 25 40 VN/G36-G2G 32×3/4
شیر فلکه

Gate Valve

50 VN/G34-GGG 32 پل

Crossover Pipe

25 VN/G34-HHH 40
No.in Box Code Size 20 VN/G34-III 50 No.in Box Code Size
30 VN/G38-E1E 20 12 VN/G34-JJJ 63 150 VN/GPL-E20 20
25 VN/G38-F2F 25 6 VN/G34-KKK 75 100 VN/GPL-F20 25
20 VN/G38-G3G 32 75 VN/GPL-G20 32
بوشن یکسر دنده ماده

F.Threaded Socket

شیر فلکه زاویه دار جوشی

Gate Valve 45 (Wold)

شابلون

Template

No.in Box Code Size No.in Box Code Size No.in Box Code Size
100 VN/G14-E1# 20×1/2 15 VN/G46-E1E 20 VN/G54-### 20-63mm
80 VN/G14-F1# 25×1/2 15 VN/G46-F2F 25 فیکسچر

Fixer

80 VN/G14-F2# 25×3/4 15 VN/G46-G2G 32
50 VN/G14-G2# 32×3/4 شیر فلکه زاویه دار رزوه ای

Gate Valve 45 (Threaded)

No.in Box Code Size
50 VN/G14-G3# 32×1 20 VN/G42-E## 20
20 VN/G14-H8# 40×1 1/4 No.in Box Code Size 20 VN/G42-F## 25
16 VN/G14-I7# 50×1 1/2 15 VN/G46-121 20 دستگاه جوش راکتی

Handy Welding Tools

10 VN/G14-J6# 63×2 15 VN/G46-222 25
4 VN/G14-K7# 75×1 1/2 شیر یکضرب

Ball Valve

No.in Box Code Size
زانو یکسر دنده نر

M.Threaded Elbow

1 VA/2DG-EH# 20 TO 40
No.in Box Code Size دستگاه جوش رومیزی
No.in Box Code Size 25 VN/G40-E## 20
70 VN/G28-E1# 20×1/2 25 VN/G40-F## 25 No.in Box Code Size
70 VN/G28-E2# 20×3/4 درپوش رزوه ای بلند

Long Threaded End Cap

1 VA/2DG-EM# 20 To 110
بوشن انشعابگر رزوه ای نر

M.Threaded Branching Socket

قیچی

Cutter

No.in Box Code Size
No.in Box Code Size 120 VN/G64-E## 20 No.in Box Code Size
90 VN/G96-I1# 50×1/2 100 VN/G64-F## 25 1 VA/2DG-EM# 20 To 40
80 VN/G96-I2# 50×3/4 این محصول در هر دو رنگ آبی و قرمز مومجود می باشد. 1 VA/2DG-IM# 20 To 110
70 VN/G96-I3# 50×1 نگهدارنده لوله

Pipe Holder

توجه: کلیه اتصالات و لوله ها به رنگ آبی و سفید نیز موجود می باشد. در صورت سفارش آبی حرف B و رنگ سفید حرف W به جای حرف G در کدرنگ سبز جایگزین شود.
80 VN/G96-J1# 63×1/2
70 VN/G96-J2# 63×3/4 No.in Box Code Size
60 VN/G96-J3# 63×1 150 VN/G44-EE# 20
70 VN/G96-K1# 75×1/2 150 VN/G44-FF# 25
60 VN/G96-K2# 75×3/4 بست

Clamp

شیر یکضرب دسته فلزی

Ball Valve With Metal Handel

50 VN/G96-K3# 75×1
بوشن انشعاب گیر جوشی

Welding Branching Socket

No.in Box Code Size No.in Box Code Size
650 VN/G21-E## 20 30 VA/2GH-E20 20
No.in Box Code Size 500 VN/G21-F## 25 20 VA/2GH-F20 25
30 VA/2GH-E20 20 300 VN/G21-G## 32 12 VA/2GH-G20 32
20 VA/2GH-F20 25 10 VA/2GH-H20 40
12 VA/2GH-G20 32 5 VA/2GH-I20 50
10 VA/2GH-H20 40 4 VA/2GH-J20 63
5 VA/2GH-I20 50
4 VA/2GH-J20 63

مزیت های لوله های شرکت وحید

نشان استاندارد جهت تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن

پروانه ساخت و بهره برداری از وزارت بهداشت

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات و ساختمان.

بیمه نامه از شرکت بیمه آسیا تا سقف  200/000/000 ریال.

لوله و اتصالات وحید با مواد اولیه مرغوب اروپایی از شرکتهای Basell – Borealis – Repsol – Savic (DSM) تولید می گردد.

گواهینامه ISO 9001:2008 جهت تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن از QUAY انگلستان.

این شرکت دارای مدرنترین آزمایشگاه کنترل کیفی که کنترل کیفیت محصولات در ان توسط روش های پیشرفته ای همچون SPC کنترل می شود.

نصب لوله و اتصالات وحید

نصب روکار: در این حالت باید انبساط طولی لوله ها مد نظر قرار گیرد، علاوه بر رعایت فاصله بست ها در این نوع نصب باید با استفاده از حلقه انبساط لوپ U شکل و یا خم های L شکل، انبساط طولی را مهار کرد.

در جدول زیر فواصل بست ها برای لوله کشی آب سرد و گرم دیده می شود. برای آشنایی با جزئیات استفاده از خم های L شکل، حلقه، انبساط و لوپ U شکل به کاتالوگ فنی این شرکت مراجعه نمایید.

حداکثر فاصله بین بست ها (میلیمتر)
آب گرم آب سرد قطر خارجی لوله
500 800 20
600 850 25
650 1000 32
800 1100 40
1000 1250 50
1200 1400 63
1300 1500 75

 

اعداد موجود در جدول فوق برای نصب لوله ها به صورت افقی می باشد برای نصب به صورت عمودی فواصل در عدد 3/1 ضرب می شود (EN 12108)

نصب توکار: در لوله کشی تو کار غالباً انبساط طولی توسط مصالح جذب می شود و نیاز به انجام عملیات اضافی نمی باشد.

نصب در رایزرها: در لوله کشی در درون کانال رایزر توسط یک از سه طریق زیر می توان مسئله انبساط طولی را حل کرد.

 

 

عایق کاری

لوله کشی آب گرم: با توجه به این که لوله و اتصالا ت PP-R شرکت وحید خود یک نوع عایق حرارتی می باشد، عایق کاری در این حالت تنها برای صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می پذیرد. در جدول زیر ضخامت عایق کاری بر حسب درصد صرفه جویی انرژی مشخص گردیده است ضخامت عایق بر حسب میلیمتر می باشد.

0.04 W/m.K 0.035 W/m.K 0.03 W/m.K ضریب هدایت عایق
100% 50% 100% 50% 100% 50% درصد صرفه جویی انرژی
سایز لوله Ø
22.2 10.1 17.0 8.0 12.8 6.1 16
21.6 9.7 16.8 7.8 12.9 6.1 20
21.0 9.3 16.7 7.6 13.0 6.0 25
32.2 14.4 25.5 11.8 19.9 9.4 32
31.2 13.9 25.1 11.5 19.8 9.3 40
30.2 13.2 24.7 11.0 19.7 9.0 50
42.9 19 35 15.9 27.9 13.1 63
51.1 22.6 41.7 19 33.4 15.6 75
61.3 27.1 50.1 22.8 40.2 18.8 90
74.7 33.1 61.1 27.9 49.1 23.1 110

لوله کشی آب سرد: جهت عایق بندی لوله های آب سرد برای جلوگیری از تقطیر (Condensation) در دمای آب 10 درجه عایق بندی طبق جدول زیر پیشنهاد می گردد.

مشخصات عایق (میلیمتر) نوع کاربرد
4 نصب روکار در اتاق بدون منبع حرارتی
9 نصب روکار در اتاق با منبع حرارتی
4 نصب درون داکت بدون حضور لوله های آب گرم
13 نصب درون داکت در کنار لوله های آب گرم
4 نصب روکار لوله های روی سطوح بتونی
4 نصب در کانال رایزر
13 نصب در رایزر در کنار لوله آب گرم
استاندارد DIN 1988 Part 2

 

 

روش  اتصال لوله و اتصالات وحید

روش اتصال لوله و اتصالات براساس روش بوشنی (Socket Fusion) انجام می گیرد. برای این عمل مراحل زیر را طی کنید:

 • دستگاه جوش را حدود 260 درجه سانتیگراد (250 تا 270 درجه) تنظیم کنید.
 • وسایل و ابزار جوشکاری را آماده کنید.
 • سطح لوله را با زاویه مناسب بریده و پلیسه ها را با چاقو جدا کنید.
 • عمق جوش را توسط شابلن روی لوله علامت گذاری کنید.
 • بوشنهای جوشکاری را بر روی دستگاه نصب نمائید.
 • اتصالات و لوله را در جهت محوری به سرعت و بدون چرخش تا محل علامتگذاری شده به داخل بوشن دستگاه فشار دهید.
 • طبق جدول اجازه داده شود، تا زمان قرار دادن قطعه در دستگاه جوش سپری شده و سپس لوله و اتصال را از بوشن دستگاه خارج نموده و به سرعت آنها را به داخل یکدیگر فشار داده تا جائیکه محل جوشکاری هر دو قطعه با یکدیگر تماس پیدا کنند.
 • طبق جدول اجازه داده شود تا زمان لازم برای جوش خوردن لوله و اتصال سپری شود. سطح خارجی محل جوشکاری بازرسی شود، خط جوش بایستی در تمام محیط لوله کاملا قابل رویت باشد.

توجه: در دمای زیر 5 درجه سانتیگراد عمل جوش دادن بایستی با احتیاط صورت پذیرد و در صورت لزوم به اعداد موجود در ستون زمان گرم شدن قطعه در دستگاه، به میزان 50 درصد اضافه نمایید.

حداقل زمان لازم برای سرد شدن (دقیقه) زمان لازم برای جوش خوردن لوله و اتصالات (ثانیه) زمان گرم شدن قطعه در دستگاه جوش (ثانیه) عمق جوش (میلیمتر) قطر لوله (میلیمتر)
2 4 5 14 20
2 4 7 15 25
4 6 8 17 32
4 6 12 18 40
4 6 12 20 50
6 8 24 26 63
6 8 30 29 75
6 8 40 32 90
8 10 50 35 110
اعداد موجود در جدول فوق برای نصب لوله ها به صورت افقی می باشد برای نصب به صورت عمودی فواصل در عدد 3/1 ضرب می شود (EN 12108)

بوشن های انشعاب گیر

برای انشعاب گیری از لوله های پلی پروپیلن بخصوص در رایزرها و لوله های تغذیه فن کویل ها می توان به سادگی از این نوع اتصالات جدید استفاده کرد.

این نوع بوشن های انشعاب گیر در نوع جوشی و رزوه ای موجود می باشند و می توان آنها را همراه با شیر فلکه های پلیمری استفاده نمود.

موارد کاربرد:

سیستم های توزیع هوای فشرده در تعمیرگاه ها و سالن های صنعتی

انشعاب از رایزرهای اصلی در منازل

استفاده به جای کلکتور در موتورخانه ها

روش جوشکاری بوشن های انشعاب گیر:

 

این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه