شیرهای بالانسینگ برای مدارهای تاسیساتی

شیرهای بالانسینگ جریان دستی – Manual Balancing Valve

این نوع شیرهای برای بالانسینگ جریانی مدارهای تاسیساتی بکار برده می شوند که در آن با تنظیم افت فشار بر روی شیر و خواندن عدد آن بر روی جداول جریان می توان به تنظیم مناسب مدار مورد نظر دست یافت . این نوع شیرها در هنگامی بکار می روند که شرایط جریانی مدارها ثابت بوده و نیاز به تنظیم دائم این شیرها بصورت دستی نباشد .

شیرهای بالانسینگ اتوماتیک – Automatic Balancing Valve

در این نوع شیرها از کارتریج های پلیمری جهت تنظیم جریان استفاده می گردد . این کارتریج ها با حرکت خود همیشه مقدار جریان مورد نظر را وارد وسیله تاسیساتی مورد نظر می نماید و حتی اگر شرایط جریانی سیستم متفاوت گردد مقدار خروجی این نوع شیر تغییر نمی نماید.

این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه