شیرهای بالانسینگ برای مدارهای تاسیساتی

شیرهای بالانسینگ جریان دستی – Manual Balancing Valve

این نوع شیرهای برای بالانسینگ جریانی مدارهای تاسیساتی بکار برده می شوند که در آن با تنظیم افت فشار بر روی شیر و خواندن عدد آن بر روی جداول جریان می توان به تنظیم مناسب مدار مورد نظر دست یافت . این نوع شیرها در هنگامی بکار می روند که شرایط جریانی مدارها ثابت بوده و نیاز به تنظیم دائم این شیرها بصورت دستی نباشد .

شیرهای بالانسینگ اتوماتیک – Automatic Balancing Valve

در این نوع شیرها از کارتریج های پلیمری جهت تنظیم جریان استفاده می گردد . این کارتریج ها با حرکت خود همیشه مقدار جریان مورد نظر را وارد وسیله تاسیساتی مورد نظر می نماید و حتی اگر شرایط جریانی سیستم متفاوت گردد مقدار خروجی این نوع شیر تغییر نمی نماید.

این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه