شیرهای جدا کننده هوا

این وسیله در موتورخانه و جهت جداسازی ذرات بسیار ریز هوا از سیال در گردش جهت جلوگیری از صدمه به پمپ و ایجاد اشکال در کارکرد وسایل تهویه مطبوعی بکار می رود . عملکرد این قطعه جدا از کارکرد شیرهای هواگیری که معمولا در بالاترین نقطعه رایزر یا وسایل تهویه مطبوع قرار می گیرد ، می باشد.

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه