شیرهای کنترل PICV

در این نوع شیرها از دیافراگم مخصوص استفاده گردیده است که علاوه بر تنظیم جریان بر اساس جریان طراحی شده برای وسیله تهویه مطبوع مورد نظر ، امکان کنترل جریان را توسط ترموستات بصورت ON/OFF و PORPORTIONAL تدریجی خواهیم داشت .

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه