شیرهای کنترل PICV

در این نوع شیرها از دیافراگم مخصوص استفاده گردیده است که علاوه بر تنظیم جریان بر اساس جریان طراحی شده برای وسیله تهویه مطبوع مورد نظر ، امکان کنترل جریان را توسط ترموستات بصورت ON/OFF و PORPORTIONAL تدریجی خواهیم داشت .

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه