توضیحات و جدول مشخصات

رنگ های موجود

 

کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G38-E1E 30 عدد 20 شير فلكه
VN/G38-F2F 25 عدد 25 شير فلكه
VN/G38-G2G 20 عدد 32 شير فلكه

درخواست مشاوره و سفارش