لوله های تک لایه PE-Xa جهت لوله کشی سیستم آب سرد و گرم ساختمان سفید ( بی رنگ )

توضیحات و جدول مشخصات

لوله های هوشمند تک لایه پکس برای استفاده در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی قابل استفاده می باشند.

واحد سفارش كد كالا رنگ نام كالا
كويل 100 متري HN/PWX-D22 سفيد 16×2/2  mm لوله  (PE-Xa) تك لايه آب شرب
كويل 100 متري HN/PWX-E28 سفيد 20×2/8  mm لوله  (PE-Xa) تك لايه آب شرب
كويل 50 متري HN/PWX-F35 سفيد 25×3/5  mm لوله  (PE-Xa) تك لايه آب شرب
شاخه 4 متري دربسته 60 متري HN/PWX-G04 سفيد 32×4/4  mm لوله  (PE-Xa) تك لايه آب شرب

درخواست مشاوره و سفارش