لوله های سه لایه PE-Xa با لایه EVOH جهت سیستم گرمایش کفی قرمز

توضیحات و جدول مشخصات

واحد سفارش کد کالا رنگ سایز نام کالا
كويل 80 متري HN/PRX-D08 قرمز 16×2  mm لوله  (PE-Xa) سه لايه مخصوص گرمايش از كف
كويل 160 متري HN/PRX-D16 قرمز 16×2  mm لوله  (PE-Xa) سه لايه مخصوص گرمايش از كف
كويل 240 متري HN/PRX-D24 قرمز 16×2  mm لوله  (PE-Xa) سه لايه مخصوص گرمايش از كف
كويل 80 متري HN/PRX-E08 قرمز 20×2  mm لوله  (PE-Xa) سه لايه مخصوص گرمايش از كف
كويل 160 متري HN/PRX-E16 قرمز 20×2  mm لوله  (PE-Xa) سه لايه مخصوص گرمايش از كف
كويل 240 متري HN/PRX-E24 قرمز 20×2  mm لوله  (PE-Xa) سه لايه مخصوص گرمايش از كف

درخواست مشاوره و سفارش