لوله پلی پروپیلن- کلاس 1- SDR 6-S 2/5

توضیحات و جدول مشخصات

لوله های تک لایه پلی پروپیلن SDR 6 برای استفاده در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی قابل استفاده می باشند .

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/LGP-E20 100 متر 20 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-F20 80 متر 25 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-G20 60 متر 32 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-H20 40 متر 40 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-I20 20 متر 50 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-J20 20 متر 63 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-K20 8 متر 75 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-L20  8 متر 90 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-M20 8 متر 110 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-N20 4 متر 125 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه

درخواست مشاوره و سفارش