لوله پلی پروپیلن- کلاس 1- SDR 7/4 – S 3/2

توضیحات و جدول مشخصات

لوله های تک لایه پلی پروپیلن SDR 7.4 برای استفاده در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی قابل استفاده می باشند

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/LGP-E16 100 متر 20 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-F16 80 متر 25 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-G16 60 متر 32 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-H16 40 متر 40 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-I16 20 متر 50 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-J16 20 متر 63 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-K16 8 متر 75 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-L16 8 متر 90 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-M16 8 متر 110 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-N16 4 متر 125 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-P16 4 متر 160 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-R16 4 متر 200 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه
VN/LGP-S16 4 متر 250 لوله پلی پروپیلن PP-R تک لایه

درخواست مشاوره و سفارش