لوله پنج لایه تلفیقی PE-RT/AL/PE-RT نسل جدید با جوش لیزر آلومینیوم و لایه ضخیم پلیمر داخلی

توضیحات و جدول مشخصات

لوله های پنج لایه PE-RT این شرکت دارای لایه پلیمری داخلی ضخیم و جوش لب به لب آلومینیوم توسط لیزر می باشد و قابلیت استفاده در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی و سیستم های سرمایش و گرمایش را دارا می باشند..
واحد سفارش کدکالا رنگ سایز نام کالا
كويل 100 متري HN/PWR-DAL سفید 16/2×2/6  mm لوله  پنج لايه تلفيقي نسل جديد- جوش لب به لب و لايه داخلي ضخيم
كويل 100 متري HN/PWR-EAL سفید 20x 2/9  mm لوله  پنج لايه تلفيقي نسل جديد- جوش لب به لب و لايه داخلي ضخيم
كويل 50 متري HN/PWR-FAL سفید 25 x 3/7 mm لوله  پنج لايه تلفيقي نسل جديد- جوش لب به لب و لايه داخلي ضخيم
شاخه 4 متري دربسته 60 متري HN/PWR-GAL سفید  32 x 4/7  mm لوله  پنج لايه تلفيقي نسل جديد- جوش لب به لب و لايه داخلي ضخيم

درخواست مشاوره و سفارش