توضیحات و جدول مشخصات

اتصال مغزی برنجی جهت افزایش طول اتصال در زانو ها و اتصالات ماده مورد استفاده قرار می گیرد .

کد کالا سایز نام کالا
VA/2MA-E1N 1/2″ مغزي
VA/2MA-F2N 3/4″ مغزي
VA/2MA-G3N 1″ مغزي

درخواست مشاوره و سفارش