توضیحات و جدول مشخصات

این قطعه از ادوات نصب جهت حفظ فاصله لوله ها برای نصب شیر مخلوط مورد استفاده می باشد .

رنگ های موجود

 

کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G44-EE0 150 عدد 20 نگهدارنده لوله
VN/G44-FF0 150 عدد 25 نگهدارنده لوله

درخواست مشاوره و سفارش