توضیحات و جدول مشخصات

این قطعه از ادوات نصب بعنوان فیکسچر جهت حفظ فاصله زانو ها جهت اتصال شیرهای مخلوط مورد استفاده می باشد .

رنگ های موجود

 

کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G43-E00 20 عدد 20 پايه شير مخلوط
VN/G43-F00 20 عدد 25 پايه شير مخلوط

درخواست مشاوره و سفارش